Overzicht artikelen

Alle begrippen over salarisadministratie

Bij het doen van salarisadministratie, kun je te maken krijgen met veel lastige begrippen. Maar weer gerust, de begrippen klinken vaak moelijker dan ze zijn. Hieronder hebben we een lijst gezet met de meest voorkomende begrippen.

- Arbeidscontract

De overeenkomst tussen je bedrijf en werknemer waarin je zaken als het salaris en de duur vastlegt.

- Bruto loon

Het bruto salaris dat je werknemer ontvangt. Hier wordt de loonheffing vanaf getrokken

- Gebruikelijk loon

Het minimale salaris dat je moet betalen als je aandeelhouder bent in een bedrijf (als DGA)

- Loon in natura

Al het loon dat je aan je werknemers geeft anders in dan geld (bijvoorbeeld een auto van de zaak of een lunch)

- Loonaangifte

De peridieke aangifte naar de belastingdienst waarmee je doorgeeft hoeveel loonheffingen je af dient te dragen.

- Loonbelastingnummer

Het nummer waarmee je bedrijf geregistreerd bij de belastingdienst en waarmee je loonaangifte doet

- Loonheffing

Het bedrag aan loonbelasting en premies volksverzekeringen dat wordt ingehouden op het loon van een werknemer

- Loonheffingen

Het totaal van de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en ZVW

- Loonheffingskorting

Met loonheffingskorting houdt je minder loonbelasting in, waardoor je werknemer meer salaris overhoudt.

- Loonstaat

Een overzicht van het loon en de ingehouden belasting. Dit is een verplicht document.

- Onkostenvergoeding

Een onbelaste vergoeding die je netto mag betalen aan je werknemer

- Oproepkracht

Een werknemer met een nul-uren contract of een min-max contract

- Pensioenpremies

Het bedrag dat jij en je werknemer samen betalen aan een pensioenfonds

- Premies werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen die je doorgaans als werkgever betaald WW, WAO, WIA, ZW

- Vakantiedagen

Het aantal vrije dagen dat je verplicht bent aan te bieden aan een werknemer.

- Vakantiegeld

Het vakantiegeld dat ten minste 8 procent van het loon is.

- Vaste kracht

Een fulltimer of parttimer die een vast salaris per maand ontvangt

- Vrije ruimte

Het bedrag dat je onbelast mag vergoeden aan je werknemers.

- WBSO

Een subsidie voor innovatieve bedrijven

- Werkkostenregeling

De regeling die bepaalt wat j onbelast mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan je werknemers.

- ZVW-premies

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die doorgaans wordt betaald door jou als werkgever.

Employes gratis proberen

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Employes gratis uit.
Probeer nu

Wil je graag meer weten? Neem contact met ons op voor gratis advies.