De mogelijkheden van Employes

De kracht van Employes zit in de eenvoud, maar dat wil niet zeggen dat de functies beperkt zijn. Integendeel. De software van employes voorziet in de behoeftes van startende ondernemingen tot en met gevestigde bedrijven met een uitgebreide HR en personeelsadministratie.

Probeer nu gratis

Categorieën

  • Salarisadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Verlof
  • Werknemerfuncties
  • Rapportages
  • Integraties

Direct online verlonen

Salarisadministratie

Alle belangrijke functies voor een goede salarisadministratie. Van het automatisch berekenen van de standaard loonheffingen tot het toepassen extra toeslagen & vergoedingen.

Alle typen dienstverbanden

Of je nou vaste krachten, oproepkrachten, stagiairs of jezelf als DGA wilt verlonen. Employes ondersteunt ieder type dienstverband.

Automatische loonaangifte

Alle loonheffingen worden automatisch berekend en ingediend bij de belastingdienst.

Onbeperkt loonstroken maken

Het is mogelijk om onbeperkt wijzigingen aan te brengen in een verloning, zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Minimumlooncheck

Employes zorgt er automatisch voor dat je niet onder het wettelijk minimumloon kunt verlonen.

CAO's

We ondersteunen de volgende CAO's: Horeca, Detailhandel, Metaal, Kappers.Bekijk Branches

WBSO

Het systeem ondersteunt de invoer van afdrachtsverminderingen zoals de WBSO.

Pensioen

Employes ondersteunt alle premie pensioeninstellingen waaronder Brand New Day of Nationale-Nederlanden en bedrijfstakpensioenfondsen.

Toeslagen & vergoedingen

Voeg vaste toeslagen en vergoedingen toe bij de werknemer of in een verloning. Bijvoorbeeld een maaltijdenregeling, kilometervergoeding of extra salaris.

Toeslaguren

We ondersteunen toeslaguren. Wanneer een medewerker op bijvoorbeeld zon- of feestdagen werkt, kun je een extra toeslag in procenten toekennen.

Slimme betaalbatches

Na het doen van een verloning worden er betaalregels aangemaakt. Voeg deze regels toe in een betaalbestand en bepaal zelf wanneer je welke werknemer uitbetaalt.

Bijtelling auto

Employes ondersteunt een automatische berekening van de bijtelling auto van de zaak aan de hand van een kenteken. (Binnenkort beschikbaar)

Reserveringen

De software ondersteunt de mogelijkheid om reserveringen zoals een 13e maand en tijd-voor-tijd vast te leggen.

Alles online. Alles op één plek.

Personeelsadministratie

Employes biedt je de volledige mogelijkheid om je personeelsadministratie te voeren. Ook als je HR-manager bent bij een groter bedrijf.

Afdelingen

De software ondersteunt de mogelijkheid om verschillende afdelingen te maken en werknemers hierin onder te verdelen.

Bedrijfsfuncties

Voeg de verschillende bedrijfsfuncties toe in Employes.

Documenten

Het is mogelijk om zowel bij het bedrijf als bij werknemers documenten te uploaden en te delen.

Rollenbeheer

Er zijn verschillende rollen waarin je Employes kan gebruiken. Gebruik de software als Werkgever, Manager, Werknemer of Boekhouder.

Notificaties

Op het dashboard en per mail ontvang je herinneringen over bijvoorbeeld een aflopend contract of een aanbiedingsbrief in verband met de WAB.

Notities

We ondersteunen de mogelijkheid om notities voor werknemers toe te voegen.

Templates voor contracten

Wij bieden modelcontracten aan die je kunt gebruiken om vooraf ingevulde documenten te genereren.

Verjaarden en jubilea

Op het dashboard krijg je meldingen over verjaardagen en andere belangrijke datums.

Vrije velden

Bepaal zelf welke extra gegevens je wilt opslaan in de personeelsadministratie.

Eenvoudig verlof bijhouden

Verlof

Met Employes kun je eenvoudig verlof en verzuim bijhouden. Het wordt daarna automatisch verwerkt in de salarisadministratie. Daardoor hoef je niet met verschillende systemen te werken.

Vakantiedagen

Employes biedt uitgebreide mogelijkheiden tot het instellen en bijhouden van de vakantie-uren.

Onbetaald verlof

Employes ondersteunt verschillende soorten onbetaald verlof, zoals ouderschapsverlof.

Ziekteregistratie

Registreer wanneer een werknemer ziek is en zie het automatisch worden bijgewerkt op de loonstroken.

Betrokken medewerkers

Werknemerfuncties

Betrek werknemers bij je salarisadministratie en geef ze inzicht in loonstroken en gewerkte uren.

Online toegang

Werknemers kunnen gratis een account aanmaken om loonstroken en gewerkte uren te bekijken op onze responsive webapp.

Documenten

De werkgever kan documenten delen met de werknemer. Deze zijn zichtbaar in de werknemersomgeving.

Verlofaanvragen

Werknemers vragen eenvoudig verlof aan en bekijken een overzicht van opgenomen verlof.

Employee self service

Werknemers kunnen zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen, waarna dit wordt verwerkt in de administratie.

Declaraties

Werknemers declareren eenvoudig de gemaakte kosten door deze toe te voegen in het systeem.

Overzichtelijk en uitgebreid

Rapportages

Een actueel inzicht in je salarisadministratie aan de hand van overzichtelijke rapportages.

Jaaropgaves

De medewerkers kunnen direct na afloop van het jaar een complete jaaropgaaf downloaden.

Journaalposten

Selecteer een periode en krijg duidelijke journaalposten voor de boekhouding. Employes ondersteunt ook kostenplaatsen.

Gewerkte uren

Bekijk hoeveel uur werknemers hebben gewerkt.

Verzuimrapportages

Overzicht van het aantal ziekte-uren per medewerker.

Kostenoverzicht

Krijg een uitgebreid inzicht in bijvoorbeeld de kosten per uur van je personeel.

Koppel Employes

Integraties

Haal nog meer uit je salarisadministratie door Employes te koppelen aan meer handige softwarepakketten.

Koppeling boekhoudsystemen

Exporteer je journaalposten met een druk op de knop naar Moneybird, Exact, e-Boekhouden.nl, Yuki, Twinfield, Informer en Snelstart.
Bekijk boekhoudpakketten

Koppeling urensystemen

Exporteer flexibele uren met een druk op de knop. Koppel met de volgende urensystemen: Werktijden.nl, Keeping en Shiftbase.
Bekijk urensystemen

Toegang boekhouders

Employes heeft een aparte interface voor boekhouders waarmee ze kunnen meekijken in de salarisadministratie.

API

Employes biedt een API aan waarmee het mogelijk is om zelf een integratie te maken.
Bekijk API-documentatie

iCal-integratie

Het is mogelijk om verlof te synchroniseren met een externe agenda via iCal.