De mogelijkheden van Employes

De kracht van Employes zit in de eenvoud, maar dat wil niet zeggen dat de functies beperkt zijn. Integendeel. De software van employes voorziet in de behoeftes van startende ondernemingen tot en met gevestigde bedrijven met een uitgebreide personeelsadministratie.

Probeer nu gratis

Categorieën

  • Salarisadministratie
  • HR
  • Verlof & verzuim
  • Declaraties
  • Rapporten
  • Koppelingen

Direct online verlonen

Salarisadministratie

Alle belangrijke functies voor een goede salarisadministratie. Van het automatisch berekenen van de standaard loonheffingen tot het toepassen extra toeslagen en vergoedingen.

Alle typen dienstverbanden

Of je nou vaste krachten, oproepkrachten, stagiairs of jezelf als DGA wilt verlonen. Employes ondersteunt ieder type dienstverband.

Automatische loonaangifte

Alle loonheffingen worden automatisch berekend en ingediend bij de belastingdienst.

Onbeperkt loonstroken maken

Het is mogelijk om onbeperkt wijzigingen aan te brengen in een verloning, zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Wettelijk minimumloon

Employes zorgt er automatisch voor dat je niet onder het wettelijk minimumloon kunt verlonen.

CAO's

We ondersteunen een groot aantal CAO's waaronder voor de horeca, detailhandel, metaal en kappers.
Bekijk Branches

WBSO

Het systeem ondersteunt de invoer van afdrachtsverminderingen zoals de WBSO.

Pensioen

Employes ondersteunt alle premie pensioeninstellingen waaronder Brand New Day of Nationale-Nederlanden en bedrijfstakpensioenfondsen.

Toeslagen & vergoedingen

Voeg vaste toeslagen en vergoedingen toe bij de werknemer of in een verloning. Bijvoorbeeld een maaltijdenregeling, kilometervergoeding of extra salaris.

Toeslaguren

We ondersteunen toeslaguren. Wanneer een medewerker op bijvoorbeeld zon- of feestdagen werkt, kun je een extra toeslag in procenten toekennen.

Slimme betaalbatches

Na het doen van een verloning worden er betaalregels aangemaakt. Voeg deze regels toe in een betaalbestand en bepaal zelf wanneer je welke werknemer uitbetaalt.

Bijtelling auto berekenen

Employes ondersteunt een automatische berekening van de bijtelling auto van de zaak aan de hand van een kenteken. (Binnenkort beschikbaar)

Reserveringen

De software ondersteunt de mogelijkheid om reserveringen zoals een 13e maand en tijd-voor-tijd vast te leggen.

Jaaropgaves

Direct na afloop van het jaar kunnen werknemers de jaaropgave downloaden vanuit Employes.

Employee self-service

Via onze mobiele app die te vinden is in Apple store en Google Play store regelen je werknemers alles rondom werk.

Alles online. Alles op één plek.

HR

Employes biedt je de volledige mogelijkheid om je personeelsadministratie te voeren. Ook als je HR-manager bent bij een groter bedrijf.

Afdelingen

De software ondersteunt de mogelijkheid om verschillende afdelingen te maken en werknemers hierin onder te verdelen.

Bedrijfsfuncties

Voeg de verschillende bedrijfsfuncties toe in Employes.

Documenten

Het is mogelijk om zowel bij het bedrijf als bij werknemers documenten te uploaden en te delen.

Rollenbeheer

Er zijn verschillende rollen waarin je Employes kan gebruiken. Gebruik de software als Werkgever, Manager, Werknemer of Boekhouder.

Notificaties

Op het dashboard en per mail ontvang je herinneringen over bijvoorbeeld een aflopend contract of een aanbiedingsbrief in verband met de WAB.

Notities

We ondersteunen de mogelijkheid om notities voor werknemers toe te voegen.

Templates voor contracten

Wij bieden modelcontracten aan die je kunt gebruiken om vooraf ingevulde documenten te genereren.

Verjaarden en jubilea

Op het dashboard krijg je meldingen over verjaardagen en andere belangrijke datums.

Vrije velden

Bepaal zelf welke extra gegevens je wilt opslaan in de personeelsadministratie.

Workflows

In Employes kun je takenlijsten definiëren om workflows vast te leggen zodat je geen enkele stap binnen je administratie vergeet.

Eenvoudig online bijhouden

Verlof & verzuim

Met Employes kun je eenvoudig verlof en verzuim bijhouden. Het wordt daarna automatisch verwerkt in de salarisadministratie. Daardoor hoef je niet met verschillende systemen te werken.

Vakantiedagen

Employes biedt uitgebreide mogelijkheiden tot het instellen en bijhouden van de vakantie-uren.

Feestdagen

Employes houdt automatisch rekening met feestdagen. Je kunt zelf instellen welke dagen je werknemers vrij zijn.

Onbetaald verlof

Employes biedt de mogelijkheid om onbetaald verlof vast te leggen zodat het juiste bruto bedrag wordt ingehouden.

Ziekteregistratie

Werknemers kunnen zich ziek en beter melden. Eventueel kun je de loonstroken automatisch laten bijwerken aan de hand van een verzuimreglement.

Wettelijk en bovenwettelijk

In Employes worden verlofaanvragen automatisch op de juiste wettelijke en bovenwettelijke reservering verwerkt. (Binnenkort beschikbaar)

Vervallen van verlof

Je krijgt inzicht in hoeveel vakantie-uren er wanneer vervallen. Deze kun je eenvoudig afboeken. (Binnenkort beschikbaar)

100% digitaal verwerkt

Declaraties

Betrek werknemers bij je salarisadministratie en geef ze inzicht in loonstroken en gewerkte uren.

Reiskosten declareren

Je werknemers kunnen eenvoudig een gemaakte reis invoeren. Employes rekent dan automatisch de reisafstand uit en bepaalt de hoogte van de vergoeding.

Bonnetjes declareren

Naast de reiskosten, kunnen werknemers ook andere gemaakte kosten declareren. Het is mogelijk om bijlages te uploaden.

BTW verwerken

Bij het controleren van de declaraties kun je als werkgever de te verrekenen btw invoeren.

Overzichtelijk en uitgebreid

Rapporten

Een actueel inzicht in je salarisadministratie aan de hand van overzichtelijke rapportages.

Journaalposten

Selecteer een periode en krijg duidelijke journaalposten voor de boekhouding eventueel uitgeplitst per afdeling.

Kostenoverzicht

Krijg een uitgebreid inzicht in de kosten van je personeel.

Gewerkte uren

Bekijk hoeveel uur werknemers hebben gewerkt.

Verzuimrapportages

Overzicht van het aantal ziekte-uren per medewerker.

Koppel Employes

Koppelingen

Bespaar tijd door Employes te koppelen aan meer handige softwarepakketten en geef de accountant toegang.

Boekhoudpakket

Exporteer je journaalposten met een druk op de knop naar Moneybird, Exact, Twinfield, e-Boekhouden.nl, Yuki, Reeleezee, Informer of Snelstart.
Bekijk boekhoudpakketten

Urenregistratie

Exporteer uren met een druk op de knop. De volgende systemen koppelen met Employes: Werktijden.nl, Keeping en Shiftbase.
Bekijk urensystemen

Toegang accountants

Employes heeft een speciale interface voor accountants waarmee ze gratis kunnen meekijken in de salarisadministratie.

API

Employes biedt een API aan waarmee het mogelijk is om zelf een integratie te maken.
Bekijk API-documentatie

iCal-integratie

Het is mogelijk om verlof te synchroniseren met een externe agenda via iCal.