Overzicht artikelen

Wat is het DGA salaris en de gebruikelijk loonregeling?

De gebruikelijkloonregeling is door de belastingdienst ingesteld om te voorkomen dat een Dga-er (en aanmerkelijk belanghouder) te weinig loonbelasting betaald. Het is doorgaans namelijk meestal voordeliger om dividend uit te keren en om te voorkomen dat er ten onrechte van bepaalde subsidies of toeslagen gebruik gemaakt kan worden.

De hoogte van het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld uit het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen van jouw onderneming
  • € 45.000,-

In de praktijk komt dit er doorgaans op neer dat je jezelf minimaal € 45.000 moet uitbetalen als DGA. De eventuele fiscale bijtelling van een auto van de zaak maakt ook deel uit van het gebruikelijkloon. Dus dat kun je eventueel verrekenen.

Verlagen DGA-salaris

Als je net start met je onderneming, heb je wellicht nog niet de middelen om je een het gebruikelijk loon uit te betalen.

Gelukkig is het zo dat als je kan verantwoorden waarom het lagere loon van toepassing is, je dit zo mag verlonen. Wij raden vaak wel aan dit af te stemmen met de belastingdienst. We hebben hiervoor een modelbrief gemaakt, je kunt contact met ons opnemen om deze te ontvangen.

Start-ups

Voor Dga-ers (en aanmerkelijk belanghouders) van startups gelden er vanaf 2017 soepeler regels ten aanzien van toepassing van het gebruikelijkloon.Het wettelijk minimumloon mag namelijk onder bepaalde voorwaarden worden toegepast of, als dit lager is, het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een aan u verbonden onderneming.

De voorwaarden om als start-up te worden aangemerkt zijn:

  1. Je hebt een S&O verklaring in een kalenderjaar
  2. Je hebt recht op verhoogde starterspercentage zoals benoemd in de S&O. De voorwaarden om als starter aangemerkt worden zijn:U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever en je hebt niet meer dan 2x de afdrachtrvermindering S&O aangevraagd.
  3. Je hebt een verklaring van het RVO dat u niet boven het “de-minimisplafond” uitkomt. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl
  4. De start-up regeling mag maximaal drie jaar worden toegepast.
Backgrounnd image of the card

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Employes gratis uit.
Probeer nu