Overzicht artikelen

Een uitleg over de loonstrook

Wat betekent alles op een loonstrook?

Een loonstrook kan soms ingewikkeld zijn en het kan lastig zijn om het helemaal goed te begrijpen, vooral omdat er veel afkortingen en andere onbekende termen op staan.

Wel kan het erg handig zijn om als werkgever wél alle termen en afkortingen te snappen. Zo kun je namelijk beter je eigen loonadministratie controleren en bovendien kun je zaken beter uitleggen aan je werknemers.

Om er zeker van te zijn dat je kennis up-to-date is, volgt hier een compacte opfriscursus. We lichten diverse begrippen toe en vertellen je als werkgever wat er met het salaris gebeurt tijdens het omrekenen van het brutoloon naar het nettoloon.

Brutoloon en toeslagen

De meeste loonstroken beginnen naast het vermelden van de bedrijfs- en persoonsgegevens met het brutoloon. Dit brutoloon is het bedrag dat een werknemer tijdens de betalingsperiode heeft verdiend en wat je als het goed is ook hebt vastgelegd in een arbeidscontract.

Let op: het bedrag dat je vaak afspreekt met je werknemer een het brutoloon is exclusief toeslagen en vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan vakantietoeslag, extra uren en de onregelmatigheidstoeslag. Deze worden toeslagen worden doorgaans apart vermeld op het salarisstrookje.

Loon anders dan in geld

Naast loon in geld kan het ook voorkomen dat er andere dingen die je als werkgever geeft aan je werknemer, beschouwd worden als loon. Dit wordt ook wel loon in natura genoemd. Je kunt hierbij denken aan de waarde van:

 • De auto van de zaak
 • Een lunch van het bedrijf
 • Een OV-kaart die je verstrekt aan je werknemer
 • Een laptop van de zaak

Sommige verstrekkingen hiervan kun je gelukkig ook onbelast vergoeden, waarover later meer.

Loon en loonheffing

Over het loon in geld en natura wordt belasting geheven middels de loonheffing. Dit is een inhouding op het uit te betalen salaris. (wil je meer weten over loonheffing klik hier)

Sommige bedragen worden echter ingehouden op het salaris vóór er loonheffing wordt geven. Dit betekent dat het belastbare inkomen wordt verlaagd en dus ook het bedrag van de loonheffing. Het gaat om zaken zoals pensioenpremies en verzekeringen, bijvoorbeeld de WIA.

Op het salarisstrookje wordt het belastbaar inkomen soms ook vermeld als Loon LH of het uniforme loon.

De loonheffing is natuurlijk het minst leuke stukje van de loonstrook voor werknemer: immers het gaat doorgaans om een aanzienlijk bedrag dat moet worden afgedragen.

De loonheffing bestaat uit de loonbelasting en premies volksverzekeringen. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de Belastingdienst. Factoren die verder van invloed zijn op de hoogte van de loonheffing zijn:

 • De leeftijd van je werknemers
 • Of de loonheffingskorting wordt toegepast ja of nee
 • De hoogte van het salaris
 • Vakantiebonnen ja of nee

De loonheffing wordt dus door jou als werkgever ingehouden op het loon van werknemers en dien je als werkgever te betalen aan de Belastingdienst. Hoewel dit doorgaans het grootste deel is dat in mindering wordt gebracht op het salaris, kan een werknemer soms een deel ervan terugvragen. Bijvoorbeeld via een voorlopige teruggaaf als de werknemer een hypotheek heeft.

Onkostenvergoedingen

Je kunt als werkgever gelukkig soms ook belastingvrij zaken vergoeden aan je werknemers. Hier betalen werknemers geen belasting over. En jij betaalt als werkgever ook geen werkgeverslasten. Dit heeft onder meer betrekking op:

 • Reiskostenvergoeding tot en met 19 cent per kilometer
 • Bedrijfskleding
 • Vakliteratuur
 • Maaltijden
 • Toegangsbewijzen
 • Telefoon van de zaak

Deze onbelaste vergoedingen staat vaak na het bedrag van de loonheffing op de loonstrook.

Netto inhoudingen op de loonstrook

Soms zijn er nog andere netto inhoudingen op een loonstrook. Dit zijn meestal geen bedragen die naar de Belastingdienst gaan, maar die je doet als werkgever, denk aan:

 • Werknemersbijdragen voor bijvoorbeeld scholings- en ontwikkelingsfondsen.
 • Contributie die wordt betaald voor deelname aan de personeelsvereniging.
 • De WGA-premie (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) die je als werkgever van het nettoloon aftrekt.
 • Eigen bijdrage bij een auto van de zaak.

Cumulatieven

Op de loonstrook staan verder vaak de cumulatieven, een moeilijk woord voor een optelsom van bedragen. Bijvoorbeeld van het brutoloon, toeslagen en vergoedingen, loonheffing, arbeidskorting, reiskostenvergoeding, vakantiegeld en urenreservering en bijtelling leaseauto.

Deze cumulatieve gegevens hebben werknemers soms nodig bij het doen van belastingaangifte. Maar daarvoor kan ook een jaaropgaaf gebruikt worden.

De berekening van het nettoloon

Het brutosalaris en andere soorten loon zijn dus het uitgangspunt van de loonstrook. Hier trek je doorgaans eerst de aftrekposten voor de loonheffing af. Vervolgens wordt de loonheffing zelf er afgetrokken. Het bedrag dat dan overblijft, vormt samen met de netto vergoedingen en inhoudingen het uiteindelijke nettoloon dat werknemers op hun bankrekening krijgen gestort.

Klopt de loonstrook nu?

Het komt er dus op neer dat er veel gebeurt bij de berekening van het uit te betalen bedrag aan je werknemers. Als je daarom soms twijfelt over de correctheid van je loonstrook, kun je deze ook laten controleren. Je kunt ook zelf een loonstrook maken met de software van Employes. Lees hier meer informatie over het maken van een loonstrook

Hopelijk heb je met dit artikel meer geleerd over wat er op een loonstrook staat. Zo kun je beter je eigen salarisadministratie controleren en kun je een loonstrook zo nodig toelichten aan je werknemers.

Employes gratis proberen

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Employes gratis uit.
Probeer nu

Wil je graag meer weten? Neem contact met ons op voor gratis advies.