Overzicht artikelen

Wat is een transitievergoeding?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ander woord voor ontslagvergoeding. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in Balans in 2020 ben je als werkgever al vanaf de indienst datum van de werknemer verplicht om een transitievergoeding uit te keren als je de werknemer ontslag geeft of als je een contract niet verlengt.

Wanneer is een transitievergoeding verplicht?

Dit hangt af van de reden dat iemand uit dienst gaat. Als een werknemer zelft ontslag neemt, dan hoef je uiteraard geen transitievergoeding uit te betalen. Als het initiatief bij jou als werkgever ligt, dan wel. Dit zijn de redenen voor uit dienst gaan waarbij je de transitievergoeding moet betalen:

  • Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd
  • Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV
  • Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever

Een transitievergoeding is niet verplicht bij de volgende redenen:

  • Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer.
  • Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

Het aantal jaren dat iemand in dienst is maal (1/3) van een maandsalaris.

Dus stel iemand is 2 jaar in dienst en zijn huidige maandsalaris is € 2500,-, dan is de hoogte van de transitievergoeding € 1.666.67.

In Employes is een tool aanwezig waarmee je de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Transitievergoeding in salarisadministratie

De verwerking van de transitievergoeding in de salarisadministratie is fiscaal gezien wel wat technisch. Het wordt namelijk gezien als 'Loon uit vroegere dienstbetrekking'. Hierdoor is het belast volgende de groene loonheffingstabel. Maar wanneer je een gebruiksvriendelijk salarispakket zoals Employes gebruikt, gaat dit helemaal automatisch.

Advies over de transitievergoeding?

Wil je graag meer advies over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op of maak een gratis proefaccount aan om onze tools te proberen.

Employes gratis proberen

Probeer nu gratis

Ervaar het gemak en probeer Employes gratis uit.
Probeer nu

Wil je graag meer weten? Neem contact met ons op voor gratis advies.